Tin Tức Sự Kiện
CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG CỦA ELOVI VIETNAM JSC
CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG CỦA ELOVI VIETNAM JSC

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN   Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam là […]

CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHOẺ CỦA ELOVI VIETNAM JSC
CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHOẺ CỦA ELOVI VIETNAM JSC

Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam là công ty chuyên sản […]

ZINZIN RA MẮT BAO BÌ CẠNH LÁ THÔNG MINH ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
ZINZIN RA MẮT BAO BÌ CẠNH LÁ THÔNG MINH ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Tháng 10 năm 2018, ZinZin là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam […]

ELOVI trở thành đối tác gia công của Tập đoàn FONTERRA
ELOVI trở thành đối tác gia công của Tập đoàn FONTERRA

Tháng 1 năm 2019, Tập đoàn sữa lớn nhất Newzeland, lớn thứ […]

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY THĂM, TẶNG QUÀ CÔNG NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY THĂM, TẶNG QUÀ CÔNG NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Sáng 28/4/2021, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, […]

1234