MORINAGA MILK INDUSTRY – ELOVI VIỆT NAM – KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG MỚI TẠI HÀ NỘI

Lễ khai trương văn phòng mới tại Hà Nội được tổ chức vào ngày 28/4 (thứ Sáu), sau khi văn phòng Hà Nội chuyển đến địa điểm mới.

Sau khi chuyển văn phòng Hà Nội vào tháng 2 năm 2021, Morinaga Milk Industry – Elovi Việt Nam đã chuyển đến văn phòng làm việc mới trong thời gian ngắn – chỉ sau hơn hai năm. Đây là minh chứng cho thấy quy mô và lĩnh vực kinh doanh của Công ty đang được mở rộng đáng kể. Với dự định mở rộng kinh doanh và tăng cường nhân sự để đáp ứng nhu cầu, chúng tôi đã quyết định chuyển đến một văn phòng mới.

Nhiều nhân viên tại văn phòng Hà Nội sử dụng phương thức làm việc từ xa, chúng tôi đã áp dụng hệ thống chỗ ngồi linh hoạt (không có chỗ ngồi cố định) để phù hợp với phong cách làm việc mới. Theo sáng kiến của Bộ phận Kinh doanh Quốc tế tại Trụ sở chính của tập đoàn Morinaga Milk Industry, mục đích của việc áp dụng này là sử dụng hiệu quả không gian văn phòng và tạo ra một môi trường làm việc tăng cường giao tiếp giữa các phòng ban và tạo ra những ý tưởng mới.

Tại văn phòng mới, chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi để dễ dàng trao đổi khi làm việc nhóm. Chúng tôi mong muốn hoàn thành sứ mệnh tiếp tục đóng góp cho sức khỏe của nhiều người dân Việt Nam hơn nữa.

  khai-truong-van-phong-moi-tai-ha-noi