Công Bố Sản Phẩm
STT Ngày công bố Sản phẩm
121/03/2022Sữa chua hương dâu Profes Tải xuống
221/09/2021Sữa chua hương Dâu ELovi Tải xuống
321/03/2022Sữa chua hương xoài Profes Tải xuống
421/09/2021Sữa chua hương xoài ELovi Tải xuống
525/06/2018Sữa chua có đường Elovi (70g) Tải xuống
610/12/2018Thạch sữa chua (BS nhãn) Tải xuống
725/10/2017Sữa chua có đường Elovi Profes Tải xuống
123