Công Bố Sản Phẩm
STT Ngày công bố Sản phẩm
115/12/2022Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Zinzin kids Tải xuống
215/12/2020Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Zinzin kids Tải xuống
321/03/2022Sữa chua nha đam Elovi Tải xuống
421/03/2022Sữa chua có đường Profes (2022) Tải xuống
525/06/2018Sữa chua có đường Elovi (100g) Tải xuống
621/03/2022Sữa chua hương dâu Profes Tải xuống
721/09/2021Sữa chua hương Dâu ELovi Tải xuống
821/03/2022Sữa chua hương xoài Profes Tải xuống
921/09/2021Sữa chua hương xoài ELovi Tải xuống
1025/06/2018Sữa chua có đường Elovi (70g) Tải xuống
1234