Công Bố Sản Phẩm
STT Ngày công bố Sản phẩm
101/11/2020Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây hương Cam ZinZin Tải xuống
201/12/2020Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây vị Dâu ZinZin Tải xuống
301/03/2021Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây hương nho Zinzin Tải xuống
4Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây hương việt quất ZinZin Tải xuống
5Sữa chua uống tiệt trùng hương cam Zinzin kids Tải xuống
6Sữa chua uống tiệt trùng hương dâu Zinzin kids Tải xuống
7Sữa chua nha đam Elovi Tải xuống
8Sữa chua có đường Profes Tải xuống
9Sữa chua có đường Elovi (100g) Tải xuống
10Sữa chua hương dâu Profes Tải xuống
12