Công Bố Sản Phẩm
STT Ngày công bố Sản phẩm
112/10/2023Sữa uống dinh dưỡng ZinZin Grow 100 Tải xuống
225/04/2023Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây vị Nho ZinZin Tải xuống
325/04/2023Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây vị Cam ZinZin Tải xuống
425/04/2023Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây vị Việt Quất ZinZin Tải xuống
525/04/2023Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây vị Dâu ZinZin Tải xuống
625/07/2022Sữa chua hương Dâu Elovi Tải xuống
725/07/2022Sữa chua hương xoài Elovi Tải xuống
825/07/2022Sữa chua hương xoài Profes’ Tải xuống
925/07/2022Sữa chua có đường Profes’ Tải xuống
1025/07/2022Sữa chua có đường Elovi Tải xuống
1234