CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM ELOVI VIETNAM JSC

Chính sách cơ bản:

Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam là công ty thông qua việc sản xuất và bán các sản phẩm vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe, dựa trên các công nghệ kỹ thuật được xây dựng trên 100 năm tại Nhật Bản, hướng đến mục đích đóng góp cho sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi luôn nỗ lực trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng, nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, có chất lượng cao.

Chính sách chất lượng:

1. Chúng tôi kiểm soát việc quản lý chất lượng trong quy trình phát triển sản phẩm, thu mua nguyên liệu, sản xuất, phân phối và bán hàng nhằm cung cấp cho khách hàng các sản phẩm đảm bảo an toàn và chất lượng.
Để đạt được điều này, chúng tôi thực hiện các hoạt động sau.
(1) Ở giai đoạn lập kế hoạch, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chúng tôi thiết kế ra các sản phẩm chú trọng về độ an toàn và chất lượng.
(2) Ở giai đoạn lựa chọn thiết bị, công nghệ và nguyên liệu, chúng tôi xem xét các nguy cơ tiềm ẩn và kiểm tra sự ảnh hưởng của nó đến chất lượng và tính an toàn thực phẩm.
(3) Chúng tôi phân định rõ người chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng cho từng giai đoạn và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm của sản phẩm.

2. Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những sản phẩm an toàn với chất lượng cao.

3. Chúng tôi cam kết cung cấp các nguồn lực để vận hành phù hợp và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

4. Chúng tôi tiến hành các chương trình đào tạo cần thiết để nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng, nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

5. Chúng tôi phổ biến chính sách này cho tất cả cán bộ, nhân viên công ty và công khai ra bên ngoài công ty.

                                                                                                 

 TỔNG GIÁM ĐỐC

        Chihaya Takashi