Trưởng phòng Năng lực Kinh doanh – Khối Kinh doanh
ID04-SD
Phòng
Vị tríHa NoiHo Chi MinhThai Nguyen
Ngày tạo03/08/2023
Ngày hết hạn
ỨNG TUYỂN

1. Chuẩn hóa hệ thống phân phối

 • Xây dựng tiêu chuẩn: Thiết lập hệ thống phân phối (Tiêu chuẩn đối tác/ Nhà phân phối); Tỷ lệ bán tuyến/Chuẩn phân phối; Đại diện bán hàng tiêu chuẩn dựa trên số lượng điểm bán hàng và các đặc điểm của khu vực địa lý
 • Thiết kế các mô hình Phân phối phù hợp với đặc điểm vùng địa lý.
 • Xây dựng tiêu chuẩn phân khu Chợ, điểm quản lý hiệu quả bán hàng.
 • Xây dựng hệ thống chính sách tối ưu;
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá Health Check hệ thống phân phối.

2. Lập kế hoạch Đào tạo & Huấn luyện Đội ngũ, Kèm cặp:

 • Lập kế hoạch và ngân sách đào tạo hàng năm cho bộ phận Kinh doanh
 • Tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về Kỹ năng bán hàng.
 • Tiến hành huấn luyện trực tiếp tại hiện trường và cuộc họp buổi sáng.
 • Đào tạo định hướng cho nhân sự mới.
 • Tổ chức đào tạo “Đạo đức kinh doanh” và “Quy tắc ứng xử” cho nhân viên mới.
 • Tổ chức đào tạo cho nhân sự Sales theo chủ đề nâng cao.
 • Tổ chức đánh giá và quản lý hiệu suất bán hàng. Quản lý ngân hàng dữ liệu về năng lực Bán hàng.

3. Nâng cao năng lực Phòng kinh doanh:

 • Xây dựng KPIs phù hợp với mục tiêu và năng lực của Phòng Kinh doanh.
 • Xây dựng hệ thống chính sách cho Phòng Kinh doanh phù hợp với việc xây dựng KPI.
 • Tổ chức đánh giá khám sức khỏe.
 • Lập kế hoạch hành động để cải thiện tình hình kinh doanh và nhân sự bán hàng trong bộ phận
 • Xây dựng kế hoạch kế nhiệm.

4. Chuẩn hóa nghiệp vụ Bán hàng & tư thế của đội ngũ Bán hàng:

 • Chuẩn hóa kỹ năng bán hàng & khả năng sử dụng các công cụ công nghệ trong Bán hàng.
 • Chuẩn hóa tư thế Đại diện bán hàng chuyên nghiệp (đồng phục, công cụ bán hàng, Quy định sử dụng hình ảnh thương hiệu).
 • Chuẩn hóa hình ảnh hiển thị & triển khai rộng rãi.
 • Thực hiện đúng lộ trình, lộ trình bán hàng.
 • Để tăng ASO.

5. Để thiết lập và quản lý hệ thống Báo cáo:

 • Thiết lập hệ thống báo cáo
 • Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu Công việc.
 • CÔNG VIỆC TƯƠNG TƯ
VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN