Kế toán trưởng – Phòng Tài chính & Kế toán
ID
Phòng
Vị trí
Ngày tạo26/01/2024
Ngày hết hạn
ỨNG TUYỂN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tổ chức công tác kế toán phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức của công ty để thực hiện các chức năng theo quy định.
 • Đào tạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên.
 • Quản lý hệ thống sổ sách kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ của Công ty theo đúng quy định, khoa học và đầy đủ…
 • Kiểm tra, ghi chép và phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định về nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, tuân thủ các quy định của công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
 • Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty.
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ định kỳ.
 • Khai báo thuế, báo cáo thuế định kỳ.
 • Làm việc với cơ quan kiểm toán, thuế.
 • Nhận diện, phân tích và đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro tài chính cho công ty
 • Xác định các tồn tại trong hoạt động kinh doanh và đề xuất các phương án cải tiến
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính hoặc Kế toán, có chứng chỉ kế toán trưởng.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng tại công ty sản xuất
 • Kiến thức vững chắc về các nguyên tắc và thực hành kế toán và tài chính cơ bản và nâng cao.
 • Hiểu biết về luật tài chính Việt Nam bao gồm luật thuế.
 • Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
 • Có kiến thức tốt về tổng hợp, xử lý thông tin, báo cáo và quản lý công việc.
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, cẩn thận trong công việc. Làm việc tốt dưới áp lực cao và thời gian nghiêm ngặt.
 • Kiến thức làm việc về Microsoft Office và phần mềm tài chính.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong Kinh doanh.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

 • Văn phòng Thái Nguyên (Thời gian làm việc tại văn phòng Thái Nguyên và văn phòng Hà Nội: 60%/ 40% hoặc 70%/30%, tuỳ vào yêu cầu công việc) 
VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN